top of page
Seashore

Историята

Община Созопол и Община Приморско са инициатори за създаване на Местна инициативна група "Созопол-Приморско ЗАЕДНО", като за целта през 2022 г. подписаха партньорско споразумение.

bottom of page